Solik, Ryszard. 2020. „Prawda/Y (w) Fotografii. Od Obrazu Rzeczywistości Do Rzeczywistości Obraz”u. Er(r)go. Teoria - Literatura - Kultura 2 (41), 11-32. https://doi.org/10.31261/errgo.8026.