Dziewit, Jakub. 2020. „Fotograficzny Kościół Zapośredniczenia. Rozważania O Relacji Człowieka Ze świate”m. Er(r)go. Teoria - Literatura - Kultura 2 (41), 33-48. https://doi.org/10.31261/errgo.8205.