Pisarski, Mariusz. 2020. „Poza Teorie Końca: Semiopoetyka Jako Klucz Do Cyfrowego świata. Recenzja <i>Cyfrowej Semiopoetyki</I&gt; Ewy Szczęsne”j. Er(r)go. Teoria - Literatura - Kultura 2 (41), 217-25. https://doi.org/10.31261/errgo.9619.