Er(r)goR. (2020) Informacje dla Autorów, Er(r)go. Teoria - Literatura - Kultura, 2(41), s. 259-265. doi: 10.31261/errgo.11393.