Er(r)goR. (2020) Summaries in Polish/Streszczenia w języku polskim, Er(r)go. Teoria - Literatura - Kultura, 2(41), s. 251- 255. doi: 10.31261/errgo.11396.