Er(r)goR. (2022) Streszczenia w języku polskim/Summaries in Polish, Er(r)go. Teoria - Literatura - Kultura, (44), s. 231-234. doi: 10.31261/errgo.13808.