Adamowicz-Pośpiech, A. (2019) Transfer kulturowy w przekładzie dramatów na scenę, Er(r)go. Teoria - Literatura - Kultura, (39), s. 69-86. doi: 10.31261/errgo.7647.