Popczyk-Szczęsna, B. (2019) „Dzicy i tropiki, czyli transfer kulturowy w polskich tekstach dla teatr”u, Er(r)go. Teoria - Literatura - Kultura, (39), s. 115-135. doi: 10.31261/errgo.7648.