Figzał-Janikowska, M. (2019) «Przepisywanie» dramatu jako przykład transferu literackich mitów, Er(r)go. Teoria - Literatura - Kultura, (39), s. 25-38. doi: 10.31261/errgo.7649.