Sen-Podstawska, S. (2019) Transfer kulturowy w klasycznym tańcu indyjskim odissi w Indiach, Er(r)go. Teoria - Literatura - Kultura, (39), s. 179-199. doi: 10.31261/errgo.7656.