Feliszewski, Z. (2019) Transgresje i transpozycje myśli Brechta w sztukach Rolanda Schimmelpfenniga, Er(r)go. Teoria - Literatura - Kultura, (39), s. 87-98. doi: 10.31261/errgo.7710.