Errgo, R. (2019) summaries in english/streszczenia w języku angielskim, Er(r)go. Teoria - Literatura - Kultura, (39), s. 239-243. doi: 10.31261/errgo.7826.