ErrgoR. (2019) informacje dla autorów, Er(r)go. Teoria - Literatura - Kultura, (39), s. 247-253. doi: 10.31261/errgo.7827.