GiebaK. (2020) „Fotografia – obraz – tekst. Wizualno-językowe formy obrazowania katastrofy czarnobylskie”j, Er(r)go. Teoria - Literatura - Kultura, 2(41), s. 111-125. doi: 10.31261/errgo.8014.