WojewodaM. (2020) Prawda a wiarygodność fotografii – epistemologiczne i etyczne aspekty rozumienia obrazów, Er(r)go. Teoria - Literatura - Kultura, 2(41), s. 145-160. doi: 10.31261/errgo.8022.