SolikR. (2020) „Prawda/y (w) fotografii. Od obrazu rzeczywistości do rzeczywistości obraz”u, Er(r)go. Teoria - Literatura - Kultura, 2(41), s. 11-32. doi: 10.31261/errgo.8026.