PisarekA. (2020) „Posmaki diachronii. Przeszłość i fotografia na Podkarpaci”u, Er(r)go. Teoria - Literatura - Kultura, 2(41), s. 49-65. doi: 10.31261/errgo.8045.