DziewitJ. (2020) „Fotograficzny kościół zapośredniczenia. Rozważania o relacji człowieka ze świate”m, Er(r)go. Teoria - Literatura - Kultura, 2(41), s. 33-48. doi: 10.31261/errgo.8205.