GrądzK. (2020) Queerowanie matrycy: estetyka męskiego ciała w fotografii Erwina Olafa i Ruvena Afanadora, Er(r)go. Teoria - Literatura - Kultura, 2(41), s. 163-173. doi: 10.31261/errgo.8302.