PisarskiM. (2020) „Poza teorie końca: semiopoetyka jako klucz do cyfrowego świata. Recenzja <i>Cyfrowej semiopoetyki</i&gt; Ewy Szczęsne”j, Er(r)go. Teoria - Literatura - Kultura, 2(41), s. 217-225. doi: 10.31261/errgo.9619.