[1]
Er(r)goR., Informacje dla Autorów, errgo, t. 2, nr 41, s. 259-265, grudz. 2020.