[1]
Er(r)goR., Summaries in Polish/Streszczenia w języku polskim, errgo, t. 2, nr 41, s. 251- 255, grudz. 2020.