[1]
R. Er(r)go, Informacje dla Autorów, ER(R)GO, t. 2, nr 37, grudz. 2018.