[1]
R. Er(r)go, Informacje dla Autorów, errgo, t. 2, nr 37, grudz. 2018.