[1]
A. Adamowicz-Pośpiech, Transfer kulturowy w przekładzie dramatów na scenę, errgo, nr 39, s. 69-86, grudz. 2019.