[1]
Z. Feliszewski, Transgresje i transpozycje myśli Brechta w sztukach Rolanda Schimmelpfenniga, errgo, nr 39, s. 87-98, grudz. 2019.