[1]
R. Errgo, summaries in english/streszczenia w języku angielskim, errgo, nr 39, s. 239-243, grudz. 2019.