[1]
GiebaK., „Fotografia – obraz – tekst. Wizualno-językowe formy obrazowania katastrofy czarnobylskie”j, errgo, t. 2, nr 41, s. 111-125, grudz. 2020.