[1]
WojewodaM., Prawda a wiarygodność fotografii – epistemologiczne i etyczne aspekty rozumienia obrazów, errgo, t. 2, nr 41, s. 145-160, grudz. 2020.