[1]
SolikR., „Prawda/y (w) fotografii. Od obrazu rzeczywistości do rzeczywistości obraz”u, errgo, t. 2, nr 41, s. 11-32, grudz. 2020.