[1]
PisarekA., „Posmaki diachronii. Przeszłość i fotografia na Podkarpaci”u, errgo, t. 2, nr 41, s. 49-65, grudz. 2020.