[1]
DziewitJ., „Fotograficzny kościół zapośredniczenia. Rozważania o relacji człowieka ze świate”m, errgo, t. 2, nr 41, s. 33-48, grudz. 2020.