[1]
GrądzK., Queerowanie matrycy: estetyka męskiego ciała w fotografii Erwina Olafa i Ruvena Afanadora, errgo, t. 2, nr 41, s. 163-173, grudz. 2020.