[1]
PisarskiM., „Poza teorie końca: semiopoetyka jako klucz do cyfrowego świata. Recenzja <i>Cyfrowej semiopoetyki</i&gt; Ewy Szczęsne”j, errgo, t. 2, nr 41, s. 217-225, grudz. 2020.