ŚwierkotM. „Ameryka Odkupiona, Czyli Johna Mattesona <i>Miejsce Gorsze Niż Piekło</I&gt”;. Er(r)go. Teoria - Literatura - Kultura, T. 2, nr 41, Dec. 2020, s. 227-32, doi:10.31261/errgo.11395.