Er(r)goR. Streszczenia W Języku Polskim/Summaries in Polish. Er(r)go. Teoria - Literatura - Kultura, nr 44, June 2022, s. 231-4, doi:10.31261/errgo.13808.