Adamowicz-Pośpiech, A. Transfer Kulturowy W Przekładzie Dramatów Na Scenę. Er(r)go. Teoria - Literatura - Kultura, nr 39, Dec. 2019, s. 69-86, doi:10.31261/errgo.7647.