Popczyk-Szczęsna, B. „Dzicy I Tropiki, Czyli Transfer Kulturowy W Polskich Tekstach Dla Teatr”u. Er(r)go. Teoria - Literatura - Kultura, nr 39, Dec. 2019, s. 115-3, doi:10.31261/errgo.7648.