Sen-Podstawska, S. Transfer Kulturowy W Klasycznym Tańcu Indyjskim Odissi W Indiach. Er(r)go. Teoria - Literatura - Kultura, nr 39, Dec. 2019, s. 179-9, doi:10.31261/errgo.7656.