Feliszewski, Z. Transgresje I Transpozycje Myśli Brechta W Sztukach Rolanda Schimmelpfenniga. Er(r)go. Teoria - Literatura - Kultura, nr 39, Dec. 2019, s. 87-98, doi:10.31261/errgo.7710.