ErrgoR. Summaries in English/Streszczenia W Języku Angielskim. Er(r)go. Teoria - Literatura - Kultura, nr 39, Dec. 2019, s. 239-43, doi:10.31261/errgo.7826.