SolikR. „Prawda/Y (w) Fotografii. Od Obrazu Rzeczywistości Do Rzeczywistości Obraz”u. Er(r)go. Teoria - Literatura - Kultura, T. 2, nr 41, Dec. 2020, s. 11-32, doi:10.31261/errgo.8026.