PisarekA. „Posmaki Diachronii. Przeszłość I Fotografia Na Podkarpaci”u. Er(r)go. Teoria - Literatura - Kultura, T. 2, nr 41, Dec. 2020, s. 49-65, doi:10.31261/errgo.8045.