DziewitJ. „Fotograficzny Kościół Zapośredniczenia. Rozważania O Relacji Człowieka Ze świate”m. Er(r)go. Teoria - Literatura - Kultura, T. 2, nr 41, Dec. 2020, s. 33-48, doi:10.31261/errgo.8205.