GrądzK. Queerowanie Matrycy: Estetyka Męskiego Ciała W Fotografii Erwina Olafa I Ruvena Afanadora. Er(r)go. Teoria - Literatura - Kultura, T. 2, nr 41, Dec. 2020, s. 163-7, doi:10.31261/errgo.8302.