PisarskiM. „Poza Teorie Końca: Semiopoetyka Jako Klucz Do Cyfrowego świata. Recenzja <i>Cyfrowej Semiopoetyki</I&gt; Ewy Szczęsne”j. Er(r)go. Teoria - Literatura - Kultura, T. 2, nr 41, Dec. 2020, s. 217-25, doi:10.31261/errgo.9619.