W jaki sposób badać wyrażenia funkcyjne w ujęciu historycznym? Rozważania po lekturze książki Tomasza Miki i Agnieszki Słobody <i>Wyrażenia funkcyjne w średniowiecznej polszczyźnie z perspektywy składniowej. Wybrane problemy badawcze</i>...
Słowniki

Pawelec R., red., 2015: Słownik zapomnianych wyrażeń funkcyjnych. Warszawa.

Literatura

Grochowski M., 1997: Wyrażenia funkcyjne. Studium leksykograficzne. Kraków.

Grochowski M., 2014: Pojęcie jednostki funkcyjnej. Z historii metodologii składni polskiej. W: Kleszczowa K., Szczepanek A., red.: Wyrażenia funkcyjne w perspektywie diachronicznej, synchronicznej i porównawczej. Katowice, s. 13–23.

Janowska A., Pastuchowa M., 1995: Niebezpieczna kompetencja. „Poradnik Językowy” nr 8, s. 11–20.

Kleszczowa K., 2015: U źródeł polskich partykuł. Derywacja funkcjonalna, przemiany, zaniki. Katowice.

Krążyńska Z., 2000–2012: Staropolskie konstrukcje z przyimkami. Cz. I–V. Poznań.

Krążyńska Z., Mika T., Słoboda A., 2015: Składnia średniowiecznej polszczyzny. Cz. I: Konteksty – metody – tendencje. Poznań.

Mika T., 2013: Genetyczna wielowarstwowość i złożoność tekstów staropolskich a ich badania historycznojęzykowe. Rekonesans. „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego” LXVIII, s. 131–146.

Pisarkowa K., 1984: Historia składni języka polskiego. Wrocław.

Twardzik W., 1997: O uważniejszym aniżeli dotychmiast tekstu staropolskiego czytaniu i jakie z niego pożytki płyną rozprawa śliczna i podziwienia godna. Kraków.

Pobierz


Mitrenga, B. (1). W jaki sposób badać wyrażenia funkcyjne w ujęciu historycznym? Rozważania po lekturze książki Tomasza Miki i Agnieszki Słobody <i>Wyrażenia funkcyjne w średniowiecznej polszczyźnie z perspektywy składniowej. Wybrane problemy badawcze</i&gt;. Forum Lingwistyczne, (5). Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/FL/article/view/7429

Barbara Mitrenga  barbara.mitrenga@us.edu.pl
Uniwersytet Śląski w Katowicach 
Barbara Mitrenga, dr, pracuje w Zakładzie Leksykologii i Semantyki w Instytucie Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Zainteresowania badawcze: historia i gramatyka języka polskiego, etymologia, semantyka, intensyfikatory. Autorka monografii: Zmysł smaku. Studium leksykalno-semantyczne (Katowice 2014). Jest współautorką (z Dagmarą Bałabaniak) książki Polskie intensyfikatory w ujęciu historycznym (Katowice 2015) oraz Słownika zapomnianych wyrażeń funkcyjnych (Warszawa 2015), a także autorką ponad dwudziestu artykułów naukowych, m.in.: Nazwy zmysłu smaku w języku polskim („LingVaria” 2009, nr 2 (8)); A Phenomenon of Synesthesia in the Polish Language („Studies on Slavic Languages” 2012, nr 17 (1) (Seul)); Wykładniki intensywności typu strasznie, potwornie, przeraźliwie w historii polszczyzny. W: Wyrażenia funkcyjne w perspektywie diachronicznej, synchronicznej i porównawczej. Red. K. Kleszczowa, A. Szczepanek (Katowice 2014). Od 2011 roku redaktor naukowa rocznika „Linguarum Silva”.