Władza, wiedza, społeczeństwo. Wokół książki <i>Jak analizować dyskurs? Perspektywy dydaktyczne</i> pod redakcją Waldemara Czachura, Agnieszki Kulczyńskiej, Łukasza Kumięgi (Kraków 2016, 238 s.)


Sujkowska-Sobisz, K. (1). Władza, wiedza, społeczeństwo. Wokół książki <i>Jak analizować dyskurs? Perspektywy dydaktyczne</i&gt; pod redakcją Waldemara Czachura, Agnieszki Kulczyńskiej, Łukasza Kumięgi (Kraków 2016, 238 s.). Forum Lingwistyczne, (5). Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/FL/article/view/7430

Katarzyna Sujkowska-Sobisz  katarzyna.sujkowska-sobisz@us.edu.pl
Uniwersytet Śląski w Katowicach 
Katarzyna Sujkowska-Sobisz, dr, pracuje w Zakładzie Lingwistyki Tekstu i Dyskursu w Instytucie Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Zainteresowania badawcze: genologia, dyskursologia, stylistyka, dyskurs handlowy, negocjacje. Współautorka Małego słownika terminów teorii tekstu (Warszawa 2005) oraz popularnonaukowej publikacji www.poradniajęzykowa.pl (Katowice 2007). Współredaktorka publikacji: Dyskurs i jego odmiany (Katowice 2016). Autorka kilkudziesięciu opracowań naukowych, a także sekretarz naukowa „Forum Lingwistycznego”.