Językoznawczy mariaż tradycji z nowoczesnością. Profesor Antonina Grybosiowa (1932–2016)Abstrakt

The Linguistic Marriage of Tradition with Modernity. Professor Antonina Grybosiowa (1932–2016)

The text commemorates Professor Antonina Grybosiowa. It provides a succinct coverage of the salient facts from the scholar’s biography and underscores the idiosyncrasy of her scholarly persona, namely, being able to combine reverence for tradition, for the history of language, with a penchant for innovative ideas in the field of linguistics, like at its time: sociolinguistics, or later, cultural linguistics. The said marriage compels the linguistic research conducted by Antonina Grybosiowa to focus on describing the evolution of language and cultural awareness of Poles.

Key words: Antonina Grybosiowa, history of the Polish language, sociolinguistics, pragmalinguistics


Pobierz

Opublikowane : 2018-12-22


NiewiaraA. (2018). Językoznawczy mariaż tradycji z nowoczesnością. Profesor Antonina Grybosiowa (1932–2016). Forum Lingwistyczne, (5). Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/FL/article/view/7431

Aleksandra Niewiara  aleksandra.niewiara@us.edu.pl
Uniwersytet Śląski w Katowicach 
Aleksandra Niewiara, dr hab., prof. UŚ, adiunkt w Zakładzie Leksykologii i Semantyki w Instytucie Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Zainteresowania badawcze: lingwistyka kulturowa, historia języka, semantyka, pragmatyka. Autorka monografii: Wyobrażenia o narodach w pamiętnikach i dziennikach XVI–XIX wieku (Katowice 2000); Moskwicin – Moskal – Rosjanin w dokumentach prywatnych. Portret (Łódź 2006); Kształty polskiej tożsamości. Potoczny dyskurs narodowy w perspektywie etnolingwistycznej (XVI–XX wiek) (Katowice 2009/2010).