Sprawozdanie z konferencji naukowej „Kuchnia w języku i kulturze dawniej i dziś” (Katowice, 9 maja 2017)


Wilczek, W. (1). Sprawozdanie z konferencji naukowej „Kuchnia w języku i kulturze dawniej i dziś” (Katowice, 9 maja 2017). Forum Lingwistyczne, (5). Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/FL/article/view/7434

Wioletta Wilczek  wiolettawilczek@gmail.com
Uniwersytet Śląski w Katowicach 
Wioletta Wilczek, dr, pracuje w Zakładzie Historii Języka Polskiego w Instytucie Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Zainteresowania badawcze: lingwistyka płci, socjolingwistyka, polszczyzna śląska, lingwistyka kulturowa i język Internetu. Autorka monografii: Polski język motoryzacyjny początku XXI wieku (na materiale portali hobbystycznych (Katowice 2016). Współredaktorka publikacji: Bogactwo polszczyzny w świetle jej historii. T. 6 (Katowice 2016).