Sprawozdanie z konferencji naukowej „Reprezentacje świata w dyskursach (modele, obrazy, wizje)” (Brenna, 25–27 października 2017)

Pobierz

Opublikowane : 2018-12-22


CiesekB. (2018). Sprawozdanie z konferencji naukowej „Reprezentacje świata w dyskursach (modele, obrazy, wizje)” (Brenna, 25–27 października 2017). Forum Lingwistyczne, (5). Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/FL/article/view/7436

Bernadetta Ciesek  b.ciesek@wp.pl
Uniwersytet Śląski w Katowicach 
Bernadetta Ciesek, dr, pracuje w Zakładzie Lingwistyki Tekstu i Dyskursu w Instytucie Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Zainteresowania badawcze: lingwistyka tekstu, krytyczna analiza dyskursu, wykluczenie i tolerancja w społecznych praktykach komunikacyjnych, ideologizacja życia społecznego. Autorka monografii Dyskursy dyskryminacji i tolerancji w przestrzeni publicznej współczesnej Polski (wartości, postawy, strategie) (Katowice 2018) oraz wielu artykułów z zakresu krytycznej analizy dyskursu, m.in. Kreacje Obcego w dyskursie współczesnych polskich nacjonalistów („Tekst i Dyskurs / Text und Diskurs” 2018, nr 11), Przeciw wykluczeniu. Konceptualizacje współczesnej polskiej kobiety z perspektywy dyskursu feministycznego („Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica” 2017, t. 51, z. 1).